своја мемоар автобиографија домашно насилство ирена никола чаушевска даниловска сите мои животи

„СВОЈА“ Е приказна за важноста да се остане своја без оглед и наспроти сѐ.

- впечаток од Сашо Димоски, писател